Met spoed op zoek

Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad doorgaans op basis van inschrijfduur. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans dat u voor een woning in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staat. Zit u in zo’n situatie, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Uw mogelijkheden:

Lotingwoningen

Lotingwoningen

Centrada wijst 25% van de vrijgekomen woningen toe via loting. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar nog niet veel inschrijfduur hebben opgebouwd. Als een woning wordt verloot staat dit in de advertentie. Bij loting selecteert de computer een kandidaat.

Andere (commerciële) verhuurder

Andere (commerciële) verhuurder

Mogelijk komt u sneller in aanmerking voor een woning van een andere verhuurder in Lelystad. Hieronder een overzicht van enkele bekende verhuurders in Lelystad.

Ook via landelijke verhuursites kunt u op zoek gaan naar een woning binnen en buiten Lelystad.
Hieronder een overzicht van enkele bekende websites.

Huren buiten Lelystad

Een (sociale) huurwoning buiten Lelystad

Wellicht is een woning buiten Lelystad ook een mogelijkheid voor u. Denk dan bijvoorbeeld eens aan andere gemeenten in Flevoland waar de wachttijden korter zijn. Of wanneer u niet gebonden bent aan deze regio, aan een zogenaamd krimpgebied. In deze gebieden zijn de wachttijden over het algemeen veel korter of zijn huurwoningen soms per direct beschikbaar. U kunt hierbij denken aan gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Noord- en Oost-Groningen.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Heeft u op dit moment geen onderdak? Of dreigt u uw huis uitgezet te worden? Maatschappelijke opvang biedt onderdak en hulp aan dak - en thuislozen. Inwoners van Lelystad kunnen zich melden bij de één van de maatschappelijke opvangvoorzieningen in Flevoland. Dit zijn:

 • Leger des Heils
  T. (0320) 213 374
 • Kwintes
  T. 0800 6500 600
 • Iriszorg Lelystad
  T. 088 606 1600
 • Timon Lelystad
  T. 0800 9008

Heeft u een vraag of probleem waar u hulp bij nodig heeft, maar weet u niet welke organisatie u verder kan helpen? Iedere wijk in Lelystad heeft een ‘sociaal wijkteam’ met medewerkers van Welzijn Lelystad, MDF, Kwintes en Icare. Als u op deze link klikt komt u op de site van de gemeente Lelystad. Hier vindt u meer informatie over de sociale wijkteams, zoals bezoekadressen en telefoonnummers.

Urgentie

Urgentie

Is er sprake van een acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheid, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor urgentie. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van urgentie.