Meepraten en -denken

Als bewoner weet u het beste wat er leeft in uw buurt. Centrada luistert graag naar de feedback, wensen en ideeën van bewoners. 

Samen werken aan wonen

Bewonerscommissies

Via een bewonerscommissie hebben huurders veel invloed. U vertegenwoordigd de belangen van meerdere bewoners in een complex of gebied. U overlegt regelmatig met Centrada.

De volgende bewonerscommissies zijn momenteel actief:

 • Centrumzone
  Secretariaat: De heer Veeger
  Stadhuisstraat 32
  8232 VD Lelystad
 • Atolplaza
  Secretariaat: De heer Sodenkamp
  Schor 49
  8224 CM Lelystad

  E-mail: bew.com.atolplaza@gmail.com

 • Waterwijzer
  Secretariaat: De heer Koopman
  Waterwijzer 9
  8224 AR Lelystad

  E-mail: dewaterwijzer@gmail.com

 • De Buizerd
  Secretariaat: De heer Scholte
  Tjalk 1032
  8232 LA Lelystad
 • Leyakkers
  Secretariaat: mevrouw Oudshoorn
  Het Ravelijn 493
  8233 BW Lelystad

Wilt u ook een bewonerscommissie starten?

Neem voor meer informatie contact op met Centrada via telefoonnummer (0320) 239 600. Onze medewerkers zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Buurtambassadeurs

Buurtambassadeurs zijn de ogen, oren en stem in de eigen straat of wijk. Als bewoner signaleren zij als eerste welke zaken er spelen en wat de buurt nodig heeft.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een prettige woonomgeving? Word dan Buurtambassadeur! Wij maken graag gebruik van uw deskundigheid. U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier. U kunt ook contact opnemen met één van onze gebiedsregisseurs via (0320) 239 600.

Onderzoek: uw mening telt!

U kunt uw stem laten horen doormiddel van een onderzoek. Soms wordt via een online of telefonische vragenlijst achteraf naar uw ervaring gevraagd. KWH meet voor ons hoe u onze dienstverlening ervaart. Alleen als Centrada voor haar dienstverlening gemiddeld een zeven of hoger van haar klanten krijgt, wordt het KWH-label uitgereikt. Sinds 2005 zijn wij trotse eigenaar van het KWH-label.

Daarnaast maakt Centrada gebruik van onderzoek van andere partijen, zoals woningmarktonderzoeken van gemeente en rijk.

Huurdersvereninging Ons Belang (HVOB)

De HVOB behartigt de belangen van alle huurders van Centrada. Zij overlegt met Centrada over algemene huurderszaken. Ook geeft zij voorlichting en advies. Klik hier voor mee informatie.

Online huurderspanel

Om nog meer mensen een stem te geven, hebben we het online huurderspanel. Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar een online vragenlijst over onderwerpen als de woning en woonomgeving, communicatie en de dienstverlening van Centrada. Meld u aan en laat uw stem horen. Uw mening is belangrijk en helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.