Woonruimteverdeling

Beschikbare huurwoningen worden op maandag tot en met vrijdag op onze website geadverteerd. Deze woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur of loten. Dit wordt duidelijk in de advertentie aangegeven. Van de beschikbare woningen wordt jaarlijks circa 50% toegewezen op inschrijfduur en 25% op basis van loten. Het streven is dat maximaal 25% van de beschikbare huurwoningen direct wordt bemiddeld. Deze woningen worden niet geadverteerd en zijn bedoelt voor urgente woningzoekenden. Denk hierbij aan urgenten op basis van het urgentiereglement, zorgurgenten en vergunninghouders.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Regels woonruimteverdeling Centrada’.

Verantwoording verhuring

Op onze website staat een overzicht met alle woningen die we de afgelopen drie maanden hebben verhuurd. In dit overzicht vindt u terug op welke wijze de woning is toegewezen, hoeveel woningzoekenden er reageerden en op welke positie de nieuwe huurder stond en hoe lang deze al stond ingeschreven als woningzoekende.

Bekijk het overzicht verantwoording verhuring hier.