Urgentiewijzer

Beantwoord de vragen in deze Urgentiewijzer om te zien of u mogelijk voor urgentie in aanmerking komt.

Urgentie kan worden toegekend als er sprake is van een noodsituatie op grond van medische, sociale of financiële omstandigheden en voor verleners of ontvangers van mantelzorg. Ongeacht de aard van de Urgentie zijn er een aantal basisregels waar u aan moet voldoen. De Urgentiewijzer helpt u op een makkelijke wijze om te kijken of u aan deze Criteria voldoet en mogelijk in aanmerking komt voor urgentie of niet.

Gerelateerde vragen

Wat is een krimpgemeente?

Algemeen

Krimpgemeentes zijn regio's die kampen met bevolkingsdaling. Of die daar in de toekomst mee te maken krijgen.

Meer over dit onderwerp

Helaas komt u niet in aanmerking voor urgentie. Waarom?

Algemeen

Tijdens het doorlopen van het urgentiereglement en het aanvraagformulier heeft u criteria genoemd op basis waarvan geen urgentie kan worden verleend. U kunt het complete urgentiereglement hier downloaden.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een verhuisindicatie gekregen van de gemeente. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt urgentie aanvragen op medische gronden. Hierbij dient u in ieder geval het advies van de gemeente en het medisch rapport toe te voegen.

Meer over dit onderwerp

Krijg ik geld terug als mijn urgentieaanvraag wordt afgewezen?

Algemeen

Nee, als uw urgentie wordt afgewezen ontvangt u geen geld terug.

Meer over dit onderwerp

Mijn urgentie is vervallen, omdat ik een woning heb geweigerd die mij was aangeboden. Kan ik hiertegen bezwaar aantekenen?

Algemeen

Ja, u kunt bezwaar aantekenen bij team Verhuur. U kunt uw bezwaar mailen naar wonen@centrada.nl of sturen naar Postbus 120, 8200AC LELYSTAD

Meer over dit onderwerp

Mijn urgentie-aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar aantekenen?

Algemeen

Ja, u kunt bezwaar aantekenen bij de Geschillencommissie. U kunt uw bezwaar mailen naar wonen@centrada.nl of sturen naar Postbus 120, 8200AC LELYSTAD

Meer over dit onderwerp

Ik ben jonger dan 23 jaar, maar ik vind dat ik wel urgent ben. Heeft het zin om toch een urgentie aan te vragen?

Algemeen

Als u aan de urgentievoorwaarden voldoet dan kunt u urgentie aanvragen. U moet wel 18 jaar of ouder zijn. 

Meer over dit onderwerp

Ik voldoe niet aan de voorwaarden om een urgentie aan te vragen. Heeft het zin om toch een urgentie aan te vragen?

Algemeen

In principe niet. Wanneer er sprake is van een zeer uitzonderlijke en schrijnende situatie adviseren wij contact op te nemen met Centrada, zodat wij met u kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Meer over dit onderwerp

Is het om medische redenen gelijkvloers moeten wonen een reden voor urgentie?

Algemeen

Dit kan een reden tot urgentie zijn. U leest in het aanvraagformulier voor urgentie welke gegevens u hiervoor moet aanleveren. 

Meer over dit onderwerp

Kan ik zelf ook gewoon op woningen blijven reageren als ik een urgentie heb?

Algemeen

Ja, dat kan maar dan reageert u op basis van uw inschrijfduur. Met andere woorden: de urgentie is dan niet van toepassing en u wordt niet automatisch de eerste kandidaat voor de woning. Indien u op basis van uw inschrijfduur een woning krijgt aangeboden en u weigert de woning, dan komt uw urgentie wel te vervallen. Dit geldt ook wanneer u een aangeboden lotingwoning weigert.

Meer over dit onderwerp

Als ik een urgentie heb, mag ik een aangeboden woning dan toch weigeren?

Algemeen

U mag een aangeboden woningen weigeren, maar dan vervalt wel de urgentie.

Meer over dit onderwerp

Ik heb urgentie, hoe lang duurt het dan voordat ik een woning heb?

Algemeen

Wanneer u urgentie toegewezen krijgt, dan ontvangt u gemiddeld binnen drie maanden een woningaanbieding van ons. Wij wijzen zoveel als mogelijk toe op volgorde van de toekenningsdatum van de urgentie, maar wij zijn hierbij afhankelijk van het vrijkomende woningaanbod. Voor bepaalde (schaarse) woningtype, bijvoorbeeld een aangepaste woning met badkamer en slaapkamer op de begane grond, kan het mogelijk langer duren voordat een woning vrijkomt. Mocht de termijn van drie maanden verstrijken en is het de verwachting dat niet binnen afzienbare tijd een passende woning beschikbaar komt, dan nemen wij contact met u op - en indien nodig de gemeente Lelystad - om afspraken te maken over het kunnen aanbieden van een passende woning.

Meer over dit onderwerp

Wie beoordeelt de urgentie?

Algemeen

De aanvraag wordt beoordeeld door de urgentiecommissie. De urgentiecommissie bestaat uit drie leden. De urgentiecommissie besluit uiterlijk binnen vier weken na indiening of u wel of geen urgentie krijgt. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u schriftelijk. Als er medisch dossieronderzoek nodig is dan neemt de urgentiecommissie een besluit binnen vier weken nadat het advies van de arts is ontvangen. 

Meer over dit onderwerp

Wanneer kom je in aanmerking voor urgentie?

Algemeen

Urgentie wordt alleen toegekend als er sprake is van een acute, zeer uitzonderlijke en dringende omstandigheden. Meer informatie vindt u in het urgentiereglement.

Meer over dit onderwerp

De echtscheiding is nog niet rond, kan ik wel alvast een urgentie aanvragen?

Algemeen

Bent u gescheiden, maar staat dit nog niet op het uittreksel Basis Registratie Personen? Dan vragen wij een kopie van de echtscheidingsconvenant dat door u en uw (ex)partner is ondertekend. Ook hebben wij een kopie van ‘bewijs van indiening’ van de rechtbank nodig.

Meer over dit onderwerp

Moet ik de urgentie aanvragen bij de woningcorporatie waar ik nu ook een woning huur?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet maar vaak kunt u alleen urgentie aanvraag in de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat geldt ook als u urgentie wilt aanvragen bij ons. U moet dan minimaal een jaar in Lelystad wonen en ingeschreven staan in de gemeentelijk basisadministratie.

Meer over dit onderwerp

Wat moet ik meenemen voor de urgentie-aanvraag?

Algemeen

In het aanvraagformulier voor urgentie staat aangegeven welke stukken u moet aanleveren. 

Meer over dit onderwerp

Waar kan ik een urgentie aanvragen?

Algemeen

Urgentie vraagt u aan bij Centrada. Als u na het doorlopen van vraag één en twee van het aanvraagformulier denkt in aanmerking te komen voor urgentie kunt u het aanvraagformulier verder invullen en met de gevraagde bewijsstukken mailen naar wonen@centrada.nl, zet u in de onderwerpregel 'urgentieaanvraag'. U mag de aanvraag ook opsturen naar de urgentiecommissie, Postbus 120, 8200 AC  Lelystad

Meer over dit onderwerp

Wat betekent stadsurgentie?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. U krijgt dan stadsurgentie.

Meer over dit onderwerp

Wat kost een urgentieaanvraag?

Algemeen

Het aanvragen kost € 75,00. U ontvangt het bedrag niet terug als de urgentie wordt toe- of afgewezen. 

Meer over dit onderwerp

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Algemeen

Het ligt eraan wat de reden is dat u uw huurwoning niet meer kunt betalen. Leest u ook de pagina 'met spoed op zoek' voor de mogelijkheden. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u zich wel inschrijven als woningzoekende.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een nieuwe baan in Lelystad. Krijg ik voorrang op een woning?

Algemeen

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in Lelystad komen werken. U kunt zich inschrijven als woningzoekende en reageren op het woningaanbod. Leest u ook de pagina 'met spoed op zoeken naar een woning' voor tips en suggesties.

Meer over dit onderwerp

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Algemeen

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende en reageren op het woningaanbod. Leest u ook de pagina 'met spoed op zoeken naar een woning' voor tips en suggesties.

Meer over dit onderwerp

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Algemeen

Het ligt er aan wat de reden is dat u dakloos bent geworden. Leest u de pagina 'met spoed op zoek naar een woning' voor de mogelijkheden. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u wel ingeschreven staan als woningzoekende.

Meer over dit onderwerp