Huur opzeggen

De opzegtermijn voor een huurwoning is minimaal één maand en maximaal drie maanden. U kunt de huur met ingang van elke dag van de maand opzeggen. Als bijvoorbeeld op 14 maart de huuropzegging bij Centrada binnenkomt, eindigt de huur op 14 april. Valt de dag waarop de overeenkomst eindigt, in het weekeinde of op een feestdag? Dan verschuift de einddatum van de huurovereenkomst naar de eerstvolgende werkdag.

Huur opzeggen na relatiebreuk (deelhuuropzegging)

Huurt u een woning samen met iemand maar is er sprake van een relatiebreuk? Dan is het van belang dat het huurcontract wordt aangepast voor de achterblijvende huurder.

Huur opzeggen na overlijden

Na het overlijden van een huurder, moeten de nabestaanden of de zaakwaarnemer de huur van de woning opzeggen. Wordt er geen contact opgenomen met Centrada dan eindigt de huurovereenkomst bij overlijden van rechtswege aan het eind van twee hele maanden na overlijden. Dus overlijdt men 3 februari dan eindigt de huur op 30 april. 

Huur opzeggen garage 

Ook voor het opzeggen van een garage is de opzegtermijn één maand. Deze termijn gaat in op de dag dat Centrada uw opzegging ontvangt. Nadat u de huur heeft opgezegd neemt onze afdeling Verhuur contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor het inleveren van de sleutels.