Medehuurderschap aanvragen

U moet een kopie van de huwelijksakte of het geregistreerd partnerschap uploaden. Ook ontvangen wij graag een recent uittreksel Basis Registratie Personen, waarop beide personen staan vermeld. (niet ouder dan drie maanden)

Wij hebben een kopie historisch uittreksel Basis Registratie Personen nodig waarop de gezamenlijke woongeschiedenis van beide personen staat vermeld (niet ouder dan drie maanden). Ook ontvangen wij graag bewijsstukken om de 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' aan te tonen.

Wilt u een kopie van een recent uittreksel Basis Registratie Personen van de hoofdhuurder en van de mantelzorger uploaden. Ook ontvangen wij graag bewijsstukken om de 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' aan te kunnen tonen, evenals bewijsstukken die aantonen dat mantelzorg van toepassing is voor minimaal 10 uur per week, verdeeld over minimaal 5 dagen per week. (Bijvoorbeeld d.m.v. een indicatie voor zorg vanuit Wlz, ondersteuning vanuit de WMO, wijkverpleging vanuit de Zvw of een verklaring van de huisarts, waaruit blijkt dat er sprake is van een zorgvraag die door de mantelzorger wordt verleend)