Overlast

Prettig wonen wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze buren omgaan. 

Wat te doen als u overlast ervaart?

Het is van belang dat u eerst zelf de buren benadert en uitlegt waar u last van heeft. Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust dat ze overlast veroorzaken. Een gesprek is in veel gevallen het begin van de oplossing.

Wat kunt u zelf doen?

Tips om het gesprek aan te gaan

  • Ga niet naar de buren toe als u boos bent. U zegt dan misschien de verkeerde dingen.
  • Vraag eerst of het gesprek gelegen komt. Zo niet, maak dan een andere afspraak.
  • Behandel de ander zoals u zelf behandeld zou willen worden.
  • Reageer niet op overlast door hetzelfde gedrag te vertonen.
  • Meer tips leest u in de brochure 'Burenoverlast, wat te doen?'.

Tips om irritatie te voorkomen

  • Maak kennis met uw buren.
  • Houd het volume van uw stereo en televisie beperkt of draag een koptelefoon.
  • Waarschuw uw buren voordat u gaat klussen en klus niet tussen 22.00 en 07.00 uur.
  • Meer tips leest u in de 'Burenoverlast, wat te doen?'.

Buurtbemiddeling door onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars

Als het niet lukt problemen met de buren samen uit te praten, kan buurtbemiddeling misschien helpen. Buurtbemiddeling betekent dat u met de buren aan tafel gaat zitten. Buurtbemiddelaars helpen u bij het gesprek. De hulp van buurtbemiddeling is gratis. Kijk voor meer informatie op de website van Welzijn Lelystad.

Komt u er samen niet uit? Neem contact op met Centrada!

Pas als u er samen met uw buren niet uitkomt, adviseren wij u contact op te nemen met de bewonersconsulent van Centrada. Wij vragen u bij te houden wanneer u de overlast ervaart. U kunt gebruik maken van het formulier voor het registreren van overlast.

Anonieme meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen

Als u bij Centrada een overlastmelding doet behandelen wij deze altijd vertrouwelijk. De gegevens van de melder geven wij nooit zonder toestemming door aan de overlastgever. Wij gebruiken deze alleen om navraag te doen en een terugkoppeling te geven over de stand van zaken. Omdat wij bij anonieme meldingen geen aanvullende vragen kunnen stellen, nemen wij deze meldingen niet in behandeling. Een anonieme melding kan wel aan een al lopend dossier worden toegevoegd, maar kan in geen enkel geval worden gebruikt als bewijsmiddel