Overlast

In Nederland wonen we dicht op elkaar. Prettig wonen wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze buren omgaan. Als u last heeft van uw buren is het belangrijk hierover in gesprek te gaan.

Het verschil tussen hinder en overlast

Wij spreken van hinder als er sprake is van hinderlijk gedrag dat af en toe voorkomt. Hinder kan overgaan in overlast. Overlast heeft drie kenmerken: het is ernstig, langdurig en komt vaker voor.

Stap 1: Ga het gesprek aan met uw buren

Bij zowel hinder als overlast is het belangrijk dat u eerst zelf het gesprek aangaat met uw buren. Doe dit niet als u boos bent. Leg op een rustige manier uit waar u last van heeft. Soms hebben mensen niet in de gaten dat ze ergernissen veroorzaken. Een gesprek is in veel gevallen het begin van de oplossing.

Tips voor een goed gesprek

  • Bedenk voor het gesprek wat voor u een goede oplossing is.
  • Ga niet met u buren praten als u boos bent.
  • Vraag of uw buren tijd hebben voor een gesprek. Is dit niet zo, maak dan een andere afspraak.
  • Begin het gesprek vriendelijk. Leg rustig uit waar u last van heeft en wanneer.
  • Luister naar wat uw buren te zeggen hebben. Stel vragen als u iets niet snapt.
  • Schrijf afspraken samen op.
  • Vraag de buren of u zelf ook wel eens overlast veroorzaakt.
  • Lukt het niet om erover te praten? Dan kan een brief helpen.

Stap 2: Buurtbemiddeling

Als u er met de buren samen niet uitkomt dan kan Buurtbemiddeling van Welzijn Lelystad helpen. Dit is gratis en vrijblijvend. Een buurtbemiddelaar kiest geen partij, geeft geen oordeel, maar helpt u en uw buren om samen een oplossing te vinden en goede afspraken te maken. In veel gevallen is buurtbemiddeling succesvol. Kijk voor meer informatie op www.welzijnlelystad.nl.

Stap 3: Neem contact op met Centrada

Als praten met uw buren niet helpt en ook een gesprek met Buurtbemiddeling niks heeft opgeleverd kunt u natuurlijk contact opnemen met Centrada. Wij kijken samen met u of de juiste stappen zijn gezet om het probleem op te lossen. En wat we nog meer kunnen doen.

Overlast moet u schriftelijk melden
Dit kan via het formulier op onze website. Uw melding behandelen wij altijd vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet gedeeld met de overlastgever. Deze worden alleen gebruikt om navraag bij u te doen en terugkoppeling te geven over de stand van zaken.

Is er sprake van overlast, dan starten wij een onderzoek
Wij gaan het gesprek aan met beide partijen. Als het nodig is schakelen wij andere instanties in. Bijvoorbeeld de politie, gemeente of hulpverlening. Samen zoeken we naar een oplossing. Wij adviseren altijd om enige tijd een overlastdagboek bij te houden. Dit is nodig om een dossier op te bouwen. Ook kan het later gebruikt worden als bewijs in een eventuele juridische procedure.

Anonieme meldingen
Omdat wij bij anonieme meldingen geen aanvullende vragen kunnen stellen, nemen wij deze meldingen niet in behandeling. Een anonieme melding kan wel aan een al lopend dossier worden toegevoegd, maar kan in geen enkel geval worden gebruikt als bewijsmiddel.