Bent u goed verzekerd?

Het kan u zo maar overkomen: schade aan en/of in de woning door brand, water, storm of inbraak. Een goede verzekering is dan onmisbaar. Maar voor welke schade is Centrada verzekerd en voor welke schade bent u als huurder zelf verantwoordelijk? En welke verzekeringen dient u dus zelf af te sluiten?

Opstalverzekering
Centrada heeft voor al haar woningen een opstalverzekering afgesloten. Die dekt de bouwtechnische schade aan uw woning. Niet de schade aan uw eigendommen.

Let hierbij wel op: als het gaat om een zelf aangebrachte voorziening, bijvoorbeeld een schuurtje, garage of keuken, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade hieraan. Dit kunt u meestal meeverzekeren via uw inboedelverzekering. Dit heet dan huurdersbelang.

Inboedelverzekering
Wanneer er schade ontstaat aan uw inboedel, uw persoonlijke spullen en apparatuur in en om het huis, dan is een inboedelverzekering handig. We adviseren u daarom ook deze af te sluiten, zodat u niet te maken krijgt met hoge kosten om de beschadigde spullen te vervangen of te laten repareren. Kijk bij het afsluiten van de inboedelverzekering of het goed aansluit op uw persoonlijke situatie.

Een voorbeeld
Er is waterschade door lekkage op uw zolder. Die is gedekt door een opstalverzekering (verantwoordelijkheid Centrada). Als door de lekkage dan bijvoorbeeld uw spullen, vloer of behang op zolder nat worden, is die gevolgschade uw verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering 
Uw inboedelverzekering vergoedt alleen uw éigen spullen. Een eventuele schadeclaim van buren of omwonenden valt daar niet onder. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u, uw partner, kind of huisdier bij derden veroorzaakt, zowel binnenshuis als daarbuiten.

Maar ook als u per ongeluk het bad laat overlopen en er ontstaat daardoor schade aan de woning. Dan valt dit niet onder de opstalverzekering van Centrada. Dan wordt dit gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten over uw rechten en plichten als huurder van Centrada? Bekijk de algemene huurvoorwaarden.