Partners werken samen aan versterking Lelystad Oost

Samen Lelystad Oost is een programma dat zich richt op het versterken van Lelystad Oost (Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk). Binnen het programma werken organisaties en inwoners samen in en áán een kansrijk en aantrekkelijk Lelystad Oost. Centrada is een van de partners.

Harry Veldhuis, programmadirecteur Samen Lelystad Oost: "Het enthousiasme en commitment van de partners is er. de volgende stap is integraal denken en doen. Oftewel; elkaar nog beter weten te vinden en samenwerken, zodat we vraagstukken samen slagvaardiger kunnen aanpakken. Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar juist ook voor de professionals zoals de politie, leerkrachten, ambtenaren en medewerkers van de woningbouwcorporatie."

In gesprek met bewoners
Het programmabureau Samen Lelystad Oost is momenteel in gesprek met een aantal inwoners van Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk over de leefbaarheid in de wijken. In het voorjaar van 2023 vindt er één of meerdere sessies plaats, waarin inwoners worden uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over de toekomst van hun wijk. Inwoners die hieraan mee willen doen, kunnen zich nu al aanmelden via de website.

Concrete initiatieven
Lelystad Oost is door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als één van de twintig kwetsbare gebieden in Nederland, waar een integrale gebiedsontwikkeling ingezet wordt. Samen Lelystad Oost richt zich op thema's als:

  • Samenleven in prettige en veilige buurten
  • Gezond opgroeien
  • Ontwikkelen van talent
  • Werk

Concrete initiatieven van Samen Lelystad Oost zijn de Buurthub Atolplaza, de inzet van buurtconciërges, de aanpak van jeugdcriminaliteit en op verschillende scholen wordt gezamenlijk gewerkt aan een positief leerklimaat.

Meer weten over Samen Lelystad Oost?
www.samenlelystadoost.nl