Werkafspraken zelfstandig wonen vastgelegd in convenant ‘Thuis in de Wijk’

Op donderdag 16 februari hebben woningcorporatie Centrada, een groot aantal zorginstellingen en gemeente Lelystad het convenant ‘Thuis in de Wijk’ ondertekend. In het convenant staat hoe inwoners, die gebruik maken van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, begeleid worden naar een eigen woning. Wethouder Rinze Broekema: ‘Met deze afspraken kunnen mensen uit zorginstellingen eerder en beter uitstromen naar zelfstandig wonen. Zo ontstaat er ook in de instelling weer plek voor anderen die dit nodig hebben.’

In 2020 zijn de zes Flevolandse gemeenten samen met woningcorporaties en zorgaanbieders gestart met het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis!’. Doel van het landelijke actieprogramma is mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Vanuit het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis!’ is het Bestuurlijk Akkoord ‘Weer Thuis Flevoland’ opgesteld. De regionale afspraken van het Bestuurlijk Akkoord zijn vervolgens per gemeente uitgewerkt. Voor Lelystad heeft dit geleid tot het convenant ‘Thuis in de wijk’.

Begeleiding
In het convenant zijn afspraken gemaakt over het aantal te reserveren huurwoningen, welke personen in aanmerking komen voor een woning en de begeleiding die nodig is. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van knelpunten, zoals mogelijke overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een persoon uit de instelling zijn plek terugvindt in de samenleving. Olaf van de Rijdt, manager Wonen bij Centrada: ‘(Weer) zelfstandig gaan wonen is een grote stap voor iemand. Wij vinden het belangrijk dat iedereen daarbij de ondersteuning en begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Dat is uiteindelijk niet alleen goed voor die persoon zelf maar ook voor de andere bewoners in de wijk.’

Partners
Het convenant ‘Thuis in de Wijk’ is getekend door de volgende partners:
Flevo Zon, ’s Heeren Loo, IrisZorg, Kwintes, Leger des Heils, Omega Groep, TriadeVitree, Kwintes, Woonzorg Flevoland, woningcorporatie Centrada, GGD Flevoland en gemeente Lelystad.