Woningzoekenden met koopwoning willen van groot naar klein(er)

Resultaat woonwensenonderzoek onder woningzoekenden met een koopwoning

De woningmarkt zit op slot. Er vindt nauwelijks doorstroming plaats van koop naar huur en van huur naar koop. Centrada brengt deze doorstroming graag op gang. Daarom hebben wij alle woningzoekenden met een koopwoning een vragenlijst toegestuurd over hun woonwensen en verwachtingen. Op basis van de resultaten zoekt Centrada naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Een overzicht van de meest opvallende resultaten leest u in dit bericht.

Aantal verzonden vragenlijsten: 4.407
Aantal respondenten: 1.069

De huidige woonsituatie

Van alle 1.069 respondenten woont 94% in een eengezinswoning en 6% in een appartement. Van de alleenstaande heeft 73% een of meer slaapkamers over. Bij de tweepersoonshuishoudens is dat 86%. Je zou kunnen zeggen dat de woning eigenlijk ‘te groot’ is. Deze mensen wonen vaak al lang in hun huidige woning.

Wens om te verhuizen

Van de respondenten wil 43% binnen vijf jaar verhuizen, 40% pas op termijn en 17% heeft op dit moment geen verhuisplannen. Een groot deel van de mensen die willen verhuizen is tussen de 61 en 75 jaar oud (53%). De wens om te verhuizen is vooral aanwezig bij mensen die nu ‘te groot’ wonen.

Top 3 redenen om te verhuizen:

  1. Wens om gelijkvloers te wonen
  2. Behoefte aan minder onderhoud woning/tuin
  3. Wens om kleiner te wonen

Woonwensen

De respondenten die aangeven te willen verhuizen zijn vooral op zoek naar een gelijkvloerse huurwoning met een huurprijs tot € 750 (53%) of een huurprijs van € 750 tot € 1.000 (23%). Bij deze hogere huurprijs verwacht men wel een wat grotere woning of een luxere afwerking. Het liefst verhuizen ze naar een appartement met lift en balkon (46%) of een eengezinswoning met een tuin (32%), met tenminste 2 slaapkamers. In een woonomgeving met veel groen dichtbij voorzieningen.

Om doorstroming te bevorderen is aanbod nodig van gelijkvloerse woningen met een huurprijs tot € 1.000. Onder andere via het nieuwe woongebied Hooghe Bomen voorziet Centrada in deze behoefte. Kijk voor meer informatie over dit project op www.hooghebomen.nl.